Båt-assistans

Omfattar främst följande tjänster:

  • Bogsering
  • Starthjälp

Assistansområdet är Göteborgs södra och norra skärgård (mellan Gottskär och Marstrand). Bogsering utförs på båtar upp till 30 fot.

Timdebitering är 1500 kr + moms dagtid, efter kl. 21.00 fram till 07.00 gäller 3000 kr + moms.